Mødedatoer i Menighedsrådet

Simeon-Sankt Johannes Sogns menighedsråd holder møde 1 gang om måneden 10 gange om året. Møderne holdes i Simeons Kirke, i menighedssalen kl. 18.00.

Mødedatoer i 2020 er:
22. januar
19. februar
18. marts 
23. april 
26. maj 
16. juni 
27. august
22. september
20. oktober
18. november